Nordic Noise

(no)


Nordic Noise er et tverrkunstnerisk kuratorprosjekt i perioden 2022-2024. Seks unge kunstnere og kuratorer deltar, og er med å gi Nordic Noise retning.

Nordic Noise skal utforske det nordiske i kunsten, og deltagerne lærer fra og sparrer med etablerte kuratorer, kunstnere og produsenter. Tekster og materiale som produseres i løpet av prosjektperioden publiseres løpende digitalt, samt at et utvalg velges ut til en fysisk publikasjon mot slutten av perioden. I tillegg skal Nordic Noise samarbeide om å lage en Open Call for en ung nordisk / internasjonal kunstfestival.

Deltagerne i Nordic Noise arbeider samlingsbasert og skal i løpet av to år møtes i Kristiansand (NO), Reykjavik (IS), Færøyene og Århus (DK). I mellom samlingene arbeider og utveksler vi gjennom digitale kanaler.

(en)


Nordic Noise is a cross-artistic curator project that will take place from 2022 to 2024. Six young artist and curators participating in the project will contribute to Nordic Noise’s artistic direction.

Nordic Noise will research the Nordic dimension in the arts; and through the program the participants will meet and confer with professional curators, artists, and producers. Text and other materials from the process will be published online along the way, and selected items will end up in a physical publication at the end of the project. In addition, Nordic Noise will create an Open Call for a young Nordic / International art festival.

The participants in Nordic Noise will work in small collaborative residencies consisting of workshops and seminars with the other participants, moving between our partners in Kristiansand (NO), Reykjavik (IS), the Faroe Islands and Århus (DK).