Open call

Nordic Noise – Curating the Nordics

English below

Er du en ung kurator, kunstner eller kunstprodusent i alderen 20-35 år som studerer eller praktiserer i ett eller flere av de nordiske landene? Da kan du bli deltaker i Nordic Noise, et tverrkunstnerisk kuratorprosjekt i perioden 2022-2024

I søknaden ønsker vi å høre hva som interesserer deg. Dine ideer vil sammen med resten av deltakernes være med å gi Nordic Noise retning. Får du plass i Nordic Noise vil du få arbeide samlingsbasert med en liten gruppe andre nordiske deltakere som i løpet av to år skal møtes i Kristiansand (NO), Reykjavik (IS), Færøyene og Århus (DK). I mellom samlingene arbeider og utveksler vi gjennom digitale kanaler.

Nordic Noise skal utforske det nordiske i kunsten, og man lærer fra og sparrer med etablerte kuratorer, kunstnere og produsenter. Tekster og materiale som produseres i løpet av prosjektperioden publiseres løpende digitalt, samt at et utvalg velges ut til en fysisk publikasjon mot slutten av perioden. I tillegg skal Nordic Noise samarbeide om å lage en Open Call for en ung nordisk / internasjonal kunstfestival.

Nordic Noise vil i løpet av samlingene besøke ulike nordiske kunst- og kulturinstitusjoner, kunstsamlinger og arrangement. De ulike samlingene vil bestå av seminarer, visninger og workshops, og berører overbærende temaer som mangfold, bærekraft og kunst på tvers av uttrykk.

Du som arbeider på tvers av kunstuttrykk er særlig velkommen til å søke.           

Du får: 
– Honorar for deltakelse på alle samlinger
– Reise, opphold og diett dekket i forbindelse med samlinger
– Relevant kurator-, produksjons- og formidlingspraksis
– Nye internasjonale nettverk

      
Her er noen mulige innganger (kun til inspirasjon):
– Hva er nordisk kunst?
– Hvordan ser den nordiske kunstverden ut med et globalt blikk?
– Er Norden utkant eller sentrum?
– Hvilke følelser vekker Norden, det lokale eller verden rundt?
– Finnes det en nordisk nerve i kunsthistorien?
– Hvor fleksibel er Norden – hva preger fremtidens nordiske kunst?     

Søknadsfrist 1.februar 2022


Nordic Noise – Curating the Nordics

Are you a young curator, artist, or artistic producer between 20 and 35, studying or practicing in the Nordic area? Then you are eligible to apply for participation in Nordic Noise, a cross-artistic curator project that will take place from 2022 to 2024.

We want to hear about what you’re interested in. The ideas you outline in your application, combined with those of the other participants, will contribute to Nordic Noise’s artistic direction.

In Nordic Noise you will take part in small collaborative residencies consisting of workshops and seminars with the other participants, moving between our partners in Kristiansand (NO), Reykjavik (IS), the Faroe Islands and Århus (DK). At these places there will be visits to Nordic art collections, events, and institutions. The residencies will have overarching themes like diversity, sustainability, and cross-artistic practice. In between residencies we work together digitally.

Nordic Noise will research the Nordic dimension in the arts; and through the program you will meet and confer with professional curators, artists, and producers. Text and other materials from the process will be published online along the way, and selected items will end up in a physical publication at the end of the project. In addition, Nordic Noise will create an Open Call for a young Nordic / International art festival.

Applicants working across artistic expressions are especially welcome to apply.

You get:
– A fixed fee, travel and accommodation in connection with the residencies
– Relevant curator, production, and dissemination practice
– New international networks

Possible ideas to get started with (for inspirational purposes)
– Is there such a thing as Nordic art?
– How is Nordic art world perceived from abroad?
– Is the Nordic region in the center or in the periphery?
– What feelings does the Nordics raise? Compared to your local community or the surrounding world?
– Is there such a thing as a Nordic strand in art history?
– What will characterize Nordic arts in the future? 

Apply by 1.February 2022